חברת דרור בטיחות מספקת שרותי בטיחות וגהות בתחומים הבאים:

 • מתן שרותי ממונה בטיחות בעבודה.
 • יעוץ בכל תחומי בטיחות וגהות.
 • הדרכות בטיחות בגובה.
 • מתן שרותי יעוץ בטיחות אש, בניה קיימת, חדשה ותוספות.
 • הדרכות בטיחות במכלול רחב של נושאים ועפ"י דרישות הלקוח.
 • כתיבת נהלים והוראות בטיחות, ביצוע תחקירי תאונות.
 • הכנת תיקי שטח עפ"י דרישות כיבוי אש ו/או המשטרה.
 • הכנת תוכנית בטיחות.
 • הכנת תוכנית בטיחות אש.
 • רישוי עסקים.
 • ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות חינוך ומתן אישור בטיחות.
 • הדרכות בטיחות במוס"ח: למנהלי בי"ס, גננות, עבטי"ם, אבות בית,.
 • מתן אישור לאירועים המוניים, כולל ליווי בתהליך.
 • עבודה וטיפול מול כיבוי אש, משטרה, רשויות מקומיות וכד'.
 • הכנת נהלים לשע"ח, הסברה ותרגול.
 • חוות דעת לבתי משפט.
Call Now Button