השיקולים בבחירת ממונה בטיחות בעבודה

חובת העסקת ממונה בטיחות בעבודה וע"י מי 
מנהל חברה / מפעל / תופס מקום נדרשים עפ"י החוק להעסיק ממונה בטיחות בכל מקום בו מספר העובדים מעל 50 איש. בחברות / גופים / מפעלים גדולים ממונה הבטיחות נדרש לעבוד במשרה מלאה, אך כאשר מדובר במפעל ו/או חברה שאינה מעסיקה כמות גדולה של אנשים ו/או כאשר רמת הסיכונים אינה מצריכה משרה מלאה (קיימת טבלת קריטריונים של מינהל הפיקוח לפיה קובעים את מספר השעות החודשיות הנדרשות למתן שרותי הבטיחות בעבודה), ניתן להעסיק ממונה בטיחות בחלקיות משרה, עפ"י תקנות מינהל הפיקוח חובה להעסיק ממונה בטיחות במינימום של 32 שעות חודשיות, במצב זה יעדיפו מפעלים / גופים רבים להעסיק ממונה בטיחות חיצוני שיספק שרותי ממונה בטיחות בעבודה בהתאם לדרישות החוק.

הדרישות / החוקים שעל ממונה הבטיחות לאכוף במפעל / בחברה בה הוא מועסק
תפקיד ממונה הבטיחות עפ"י תקנות הפיקוח על העבודה, מחייב את ממונה הבטיחות בדרישות רבות, כגון: לאכוף את כלל החוקים והתקנות בעייני בטיחות, לבצע סקרי סיכונים ומפגעים, לכתוב הוראות ונהלי בטיחות למכונות ולתהליכים, להכין תוכנית לניהול הבטיחות, ביצוע הדרכות בטיחות במספר תחומים, כגון: בטיחות בעבודה, בגובה, כיבוי אש, נהלי חרום ותרגול, תחקור תאונות עבודה והפקת לקחים, לוודא קיום בדיקות סביבתיות בכל מקום בו העובדים חשופים לסיכוני בריאות תעסוקתיים, כגון: רעש מזיק, חשיפה לחומרים מסוכנים, לפעול לקידום הבטיחות בחברה / מפעל, וכן לייעץ לתופס המקום בכל תחומי הבטיחות.

משמעות תפקידיו של ממונה הבטיחות בעבודה היום יומית במפעל / חברה
ניתן לראות שתפקידיו של ממונה הבטיחות הינם רבים ומגווונים, תפקידו להשתלב בהנהלת החברה / מפעל, תוך הקפדה ואכיפת חוקי הבטיחות, יחד עם זאת עליו לשמור על מערכת יחסי אנוש טובה עם הנהלת המפעל ועם העובדים עצמם. ממונה בטיחות חייב לשמש דוגמא אישית בהתנהלותו ובהתנהגותו "נאה דורש נאה מקיים" הינה חובה בסיסית של ממונה הבטיחות על מנת שיוכל לקדם ולטפל בכל נושאי הבטיחות כנדרש, ממונה בטיחות שלא יקפיד לשמש דוגמא אישית יתקשה מאוד לקדם ולאכוף את חוקי ותקנות הבטיחות.

השוני בהעסקת ממונה בטיחות של המפעל לממונה בטיחות חיצוני
כאשר מדובר על ממונה בטיחות שהינו עובד חברה / מפעל שמועסק רק בתפקיד ממונה הבטיחות ו/או כאשר ממונה בטיחות הינו עובד מן המניין בחברה / מפעל והוא מועסק כממונה בטיחות בנוסף לתפקידו, הבחירה ברוב המקרים הינה מוגבלת מכיוון שמדובר בעובד מן המניין שהוא חלק אורגני מהמפעל / חברה. כאשר מדובר בממונה בטיחות חיצוני, יש את היכולת לבדוק ולהחליט מיהו ממונה הבטיחות אותו רוצים להעסיק, ובמידה ושרותי הבטיחות הניתנים אינם מספקים, ניתן בקלות יחסית להחליפו בממונה בטיחות אחר.

ממונה בטיחות שהינו חלק מהחברה / מפעל לעיתים יתקשה לאכוף ולפקח על קיום הנחיותיו חוקי הבטיחות, עקב היותו חלק מהחברה / מפעל ובמקרים רבים עיסוקיו הנוספים מעבר לתפקידו כממונה בטיחות יגרמו להקצאת זמן מועט לטיפול וקידום הבטיחות , לעומת זאת ממונה בטיחות חיצוני שאינו חלק אורגני מהחברה / מפעל יכול לכפות ולחייב את מנהלי החברה לקיים את הנחיותיו כגורם חיצוני, כמו כן תפקידו היחידי הינו ממונה בטיחות ולכן כל זמנו ומרצו יופנו לטיפול וקידום הבטיחות.

בחירת ממונה בטיחות 
כיום קיימים בשוק חברות רבות המספקות שרותי ממונה בטיחות בעבודה, ממונה הבטיחות המספק את שרותי הבטיחות השוטפים בחברה / מפעל הינו למעשה האדם שמניע ומקדם את כל נושאי הבטיחות בחברה / מפעל, בידיו נמצאות המושכות ובהתאם למעשיו ופעולותיו, יטופלו ויקודמו כלל נושאי הבטיחות, ולכן קיימת חשיבות לבחירת ממונה בטיחות מתאים וראוי שיפעל ויסייע בקידום הבטיחות בחברה / מפעל.

מי מוסמך לשמש ממונה בטיחות ומהי ההשכלה הנדרשת
כל ממונה בטיחות חייב להיות בעל אישור כשירות בתוקף כתוב, ניתן להיכנס לאתר מינהל הפיקוח ולוודא שממונה הבטיחות הינו בעל אישור כשירות תקף. לטובת מקצעות שונים קיימת השתלמות ענפית יעודית, כגון: בניה, עבודה בגובה, כימיה, אש, הכנת תוכנית לניהול הבטיחות, מוסדות חינוך, קרינה, גז ועוד, חשוב ביותר שממונה הבטיחות יהיה בוגר השתלמות ענפית בתחום בו הוא מועסק, דוגמא: ממונה בטיחות הבניה נדרש שיהיה בוגר השתלמות ענפית בתחום הבניה.

פעולות שיסייעו בידי ממונה הבטיחות בתפקידיו
להלן חלק מהפעילויות הנדרשות להצלחה בתפקיד ממונה הבטיחות. יצירת מודעות והתייחסות לבטיחות ע"י מנהלי החברה ומקבלי ההחלטות, כאשר למנהלים בחברה תהיה מודעות לבטיחות, והם אכן יסייעו בקידום הבטיחות ע"י מתן גיבוי לממונה הבטיחות, השתתפות בועדות הבטיחות, תקצוב נושאי בטיחות, כגון: ציוד מגן אישי, מיגון למכונות וכד'. מודעות ותרבות זאת תחלחל ותעבור לעובדים, במרוצת הזמן העובדים ישנו את גישתם והתייחסותם לבטיחות וע"י כך רמת הבטיחות והמודעות תעלה. יצירת אווירת בטיחות בחברה / מפעל ע"י פרסומים בלוחות הבטיחות, תחקור תאונות / אירועים חריגים, הדרכות בטיחות תוך מתן דגש לגורם האנושי, לספר ולידע את העובדים על תאונות ואירועים חריגים שקרו ושהינם רלוונטיות לעבודה שמבוצעת בחברה / מפעל, מה היו הטעויות וכיצד ניתן להימנע מהם בעתיד.

תכונות עיקריות הנדרשות מממונה הבטיחות
לתפקיד ממונה הבטיחות נדרשות תכונות חשובות ורבות, אתייחס למס' תכונות עיקריות, בראש ובראשונה אמינות ויושרה, לוייליות, מקצועיות, נחישות, התמדה, ניסיון, אסטרטיביות, קשוב ולומד מטעויות, בעל יכולת לפקח ולוודא קיום ההנחיות שאותם הוא מחייב, הכרת והטמעת חוקי הבטיחות ואכיפתם, יכולת ניהול וטיפול במכלול הנושאים שהתקנות והחוקים מחייבים, יכולת מצד אחד להתייחס להיבטי תקציב תוך מתן מענה מלא, נכון וטוב לבטיחות. ומצד שני שהפתרון המוצע יתייחס ויקח בחשבון את נושא העלויות.

בכבוד רב,
דרור לוי – מנכ"ל
חברת דרור בטיחות בע"מ

Call Now Button