מטרת הדרכת כיבוי אש
מטרת הדרכת כיבוי אש הינה לתת כלים וידע להתנהגות בעת אירוע שריפה, ההדרכה מיועדת לאנשים שמועסקים במפעל, חברה, מבנה, בניין.

מי אמור לקבל הדרכת כיבוי אש
ההדרכה מיועדת לכל האנשים שמאכלסים את המבנה / מפעל / חברה ללא יוצא מהכלל, כולם צריכים לקבל הדרכת כיבוי אש, הנ"ל כולל גם מנהלים בכירים בכל הרמות, עובדי מנהלה, תחזוקה, מחשב, וניקיון.

עיקרי נושאי הדרכת כיבוי אש
במסגרת הדרכת כיבוי אש המשתתפים יקבלו ידע בדגש לנושאים הבאים:

  1. הפעלת מטף כיבוי – העובדים יקבלו הדרכה עיונית להפעלת מטף כיבוי, יוסבר בדיוק כיצד להפעיל מטף כיבוי, תקינותו, כולל הסבר עיוני באמצעות המטף והמחשה בסרטון שמראה ומסביר את היכולת המשמעותית של כיבוי שריפה בעזרת מטף כיבוי, מומלץ ביותר לבצע תרגול מעשי של כיבוי אש חיה באמצעות המטף, כך שכל עובד ועובד יפעיל ויתרגל כיבוי שריפה פיזית, כך יחוש העובד את יכולת הכיבוי העצומה שקיימת במטף.
  2. הפעלת גלגלון – יוסבר כיצד להפעיל גלגלון ובאיזה מקרים נכון להפעיל גלגלון ולא מטף כיבוי.
  3. מה עושים בעת אירוע שריפה – העובדים ידעו מה עליהם לעשות בעת אירוע שריפה, ובאיזה מקרים.
  4. התנהגות בעת עשן – מה עושים כאשר קיים עשן, איסור כניסה למקומות שבו נמצא עשן, כגון: חדרי מדרגות, חדרים עם עשן, איזה פעולות יש לעשות על מנת לא לבוא במגע עם העשן.
  5. יציאות חרום וחשיבותן – יוסבר משמעות והצורך במעברים וביציאות החרום, והחשיבות להשאירם פנויים, יציאות החרום יהיו תמיד פתוחות ונגישות ללא הפרעה וזאת לפני ואחרי הדלת, הנ"ל לטובת מילוט מהיר.
  6. סיכוני חשמל – חלק ניכר מהשריפות נגרמות ממע' החשמל, כיצד ניתן לזהות שקיימת בעיה במע' החשמל, זהירות נדרשת וטיפול מונע מקדים.
  7. מניעת דליקות כגון: חומרים דליקים ואיחסונם במקום מתאים, הדלקת נרות, עישון במקומות מותרים.

מקרים ותגובות וכיבוי השריפה כאשר היא בתחילתה
מרבית השריפות מתחילות מאש קטנה שבהמשך מתגברת ומתפשטת, קיימת חשיבות גדולה לכיבוי שריפה כאשר היא בתחילתה, בהדרכת כיבוי אש ינתן הסבר למקרים ותגובות בהתאם לאירוע ו/או השריפה, ידע והתנהגות במצבים השונים יביאו מחד גיסא למניעת בהלה, בלבול, וביצוע פעולות שגויות ומאידך גיסא לטיפול נכון, יעיל ומהיר, דבר שהוא קריטי ועשוי לסייע מאוד לכיבוי מהיר של השריפה במינימום נזקים בנפש וברכוש.

סיכום הדרכת כיבוי אש וחשיבותה
לאחר ביצוע הדרכת כיבוי אש העובדים ידעו מה הפעולות הנדרשות במצבים השונים: התחלת אירוע שריפה, כיבוי שריפה באמצעות מטף כיבוי, התנהגות עם עשן, יציאום חרום, סיכוני חשמל, ומה עושים בעת אירוע שריפה.

Call Now Button