מטרת הדרכת כיבוי אש ונהלי חרום ודרך העברת ההדרכה   

מטרת ההדרכה הינה לתת כלים וידע להתנהגות בעת אירוע שריפה ובמצבי חרום, ההדרכה תועבר באמצעות מצגת יעודית ומפורטת, כולל סרטונים להמחשה.

מי אמור לקבל הדרכת כיבוי אש ונהלי חרום

ההדרכה מיועדת לועד הבית ולכלל הדיירים שמאכלסים את הבניין ללא יוצא מהכלל, כל דייר צריך לקבל הדרכת כיבוי אש ונהלי חרום, ההדרכה מיועדת גם לעובדי מנהלה, תחזוקה, וניקיון בבניני משרדים / חברות / עסקים.

עיקרי נושאי הדרכת כיבוי אש

במסגרת ההדרכה המשתתפים יקבלו ידע והסבר במכלול נושאים ובין השאר בנושאים הבאים:

 1. הפעלת מטף כיבוי – המשתתפים יקבלו הדרכה עיונית להפעלת מטף כיבוי, יוסבר בדיוק כיצד להפעיל מטף כיבוי, תקינותו, כולל הסבר והמחשה באמצעות בסרטון שמראה ומסביר את היכולת המשמעותית של כיבוי שריפה בעזרת מטף כיבוי, מומלץ ביותר לבצע תרגול מעשי של כיבוי אש חיה באמצעות המטף, כך שכל דייר יפעיל ויתרגל כיבוי שריפה פיזית, כך יחושו הדיירים את יכולת הכיבוי העצומה שקיימת במטף.
 2. הפעלת גלגלון – יוסבר כיצד להפעיל גלגלון ובאיזה מקרים / מצבים נכון להפעיל גלגלון.
 3. מה עושים (התנהגות) בעת אירוע שריפה – יוסברו הנחיות ראשות הכבאות מה עושים בעת אירוע שריפה, יוסבר למשתתפים מה עליהם לעשות בעת אירוע שריפה, ובהתאם לסוג / עוצמת השריפה, מה נכון לעשות, כולל דוגמאות להמחשה.
 4. התנהגות בעת עשן – מה עושים (התנהגות) כאשר קיים עשן, איסור כניסה למקומות שבו נמצא עשן, כגון: חדרי מדרגות, חדרים עם עשן, איזה פעולות עלינו לעשות על מנת לא לבוא במגע עם העשן.
 5. יציאות חרום וחשיבותן – יוסבר משמעות והצורך במעברים וביציאות החרום, והחשיבות להשאירם פנויים, יציאות החרום יהיו תמיד פתוחות ונגישות ללא הפרעה וזאת לפני ואחרי הדלת, הנ"ל לטובת מילוט מהיר בעת אירוע שריפה.
 6. סיכוני חשמל – חלק ניכר מהשריפות נגרמות ממע' החשמל, יוסבר כיצד ניתן לזהות שקיימת בעיה במע' החשמל (הנ"ל רק בחלק מהמקרים), זהירות נדרשת וטיפול מונע מקדים, כולל הצגת פריטי חשמל שנפגעו עקב בעייה במע' החשמל.
 7. מניעת דליקות  כגון: חומרים דליקים ואיחסונם במקום מתאים, הסיכונים בעת שימוש בתנורי חימום ובמפזרי חום, הדלקת נרות והסיכונים שקיימים, עישון במקומות מותרים.

 

עיקרי נושאי הדרכת נהלי חרום

במסגרת ההדרכה המשתתפים יקבלו ידע בדגש לנושאים הבאים:

 1. התנהגות בעת התקפת טילים – המשתתפים יקבלו הסבר מהם הנחיות פיקוד העורף, היכן נכון לשהות בעת התקפת טילים עפ"י סדר עדיפות, יוסבר זמן ההגעה למקום מוגן בהתאם למיקומו הגאוגרפי.
 2. מה עושים בעת שהייה  מחוץ למבנה ו/או במכונית – יוסברו הנחיות פיקוד העורף למצבים השונים.
 3. חזרה לשגרה לאחר התקפת טילים – יפורטו הנחיות פיקוד העורף, מה עושים לאחר התקפת טילים.
 4. הכנות והערכות מבעוד מועד לאירוע התקפת טילים  – יוסברו האמצעים וההערכות הנדרשת במצב שגרה ובמעבר בעת הגברת הכוננות כנגזרת מהנחיות פיקוד העורף.
 5. התנהגות בעת רעידת אדמה – בהתאם להנחיות פיקוד העורף, יוסבר היכן נכון לשהות בעת רעידת אדמה, ומה עלינו לעשות בעת רעידת אדמה.
 6. מה עושים כאשר נמצאים מחוץ למבנה ו/או במכונית – יוסברו המצבים השונים ומה נדרש לעשות בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
 7. הכנות והערכות מבעוד מועד, והתנהגות לאחר רעידת אדמה– פעולות מקדימות שניתן לעשות, וכן מה עושים לאחר רעידת אדמה.

מקרים ותגובות וכיבוי השריפה כאשר היא בתחילתה

מרבית השריפות מתחילות מאש קטנה שבהמשך מתגברת ומתפשטת, ולכן קיימת חשיבות גדולה לכיבוי שריפה כאשר היא בתחילתה, בהדרכת כיבוי אש ינתן הסבר למקרים ותגובות בהתאם לאירוע ו/או השריפה, ידע והתנהגות במצבים השונים יביאו מחד גיסא למניעת ביצוע פעולות שגויות, בהלה, ובלבול, ומאידך גיסא לטיפול נכון, יעיל ומהיר, דבר שהוא קריטי ועשוי לסייע מאוד לכיבוי מהיר של השריפה במינימום נזקים בנפש וברכוש.

סיכום הדרכת כיבוי אש ונהלי חרום וחשיבותה

במהלך ביצוע הדרכת כיבוי אש ונהלי חרום המשתתפים יוכלו לשאול שאלות הבהרה ככל שידרש. בסיום ההדרכה המשתתפים ידעו מה הפעולות / ההתנהות שעליהם לעשות במצבים השונים, כגון: התחלת אירוע שריפה, כיבוי שריפה באמצעות מטף כיבוי, כיבוי שריפה עם גלגלון, התנהגות עם עשן, יציאום חרום, סיכוני חשמל, וכן מה עושים בעת אירוע שריפה, התנהגות בעת התקפת טילים, והתנהגות בעת רעידת אדמה.

בכבוד   רב,  דרור לוי – מנכ"ל

חברת דרור בטיחות בע"מ 

Call Now Button