שריפות הינה הבעיה המהותית ביותר בתחום בטיחות העבודה, בחלק מהמקרים יש נפגעים בנפש ובחלקם נזק לרכוש ולטבע, קיימת חשיבות רבה להדרכת העובדים ולהמצאות ציוד הכיבוי במקום העבודה.

שרותי הכבאות וההצלה מכתיבים בהתאם לגודל ופעילות המקום את כלל צרכי הכיבוי הנדרשים. המפעל / מקום העבודה נדרש להיערך בהתאם וגם לפעול בהתאם לתקנון הבטיחות בגובה.

חברת "דרור בטיחות" מספקת שרותי כיבוי אש ושירותי
ממונה בטיחות בעבודה הכוללים את הנושאים הבאים:

  • הדרכות כיבוי אש.
  • הגשת תוכניות בטיחות אש.
  • טיפול וליווי בדרישות רשות הכיבוי.

הדרכות כיבוי אש

חברת " דרור בטיחות" מבצעת הדרכות כיבוי אש הניתנות למקומות עבודה, ארגונים, רשויות ולכלל האוכלוסייה וזאת ע"י מדריכים מוסמכים ומאושרים ע"י רשות הכיבוי.

ההדרכות מועברות באמצעות מצגת איכותית, בשילוב סרטונים ואמצעי המחשה, כמו כן ניתנת התייחסות לציוד הקיים במקום העבודה.

בסיום ההדרכה נשלח אישור כתוב וזאת בהתאם לדרישות רשות הכיבוי.

הגשת תוכניות בטיחות אש

חברת " דרור בטיחות" מגישה תוכניות בטיחות אש בעת בנייה חדשה / תוספת או בהתאם לדרישות הלקוח, התוכנית כוללת את דרישות כיבוי אש כגון: מע' גילוי וכיבוי, ציוד כיבוי, פתחי איוורור לעשן, יציאות חרום ומעברים, מרחקי מילוט וכד'.

התוכנית נעשת בהתאם לחוק התכנון והבניה, זאת עד קבלת אישורים כנדרש.

טיפול וליווי לקבלת אישור כיבוי אש

החב' מטפלת במתן אישורי כיבוי אש לתעשייה, למקומות עבודה ולכל דורש הטיפול כולל עבודה מול הגורמים השונים עד קבלת אישור כיבוי אש כנדרש.

רקע וחשיבות נושא

בארצנו ובעולם כולו נגרמות שריפות רבות, חלקם מסתיימות בפגיעות בנפש וחלקם בנזק לרכוש ולטבע, שריפות מתרחשות בתעשייה, במבנים, במוסדות, ביער, בטבע, בדירה, בבית ובעצם בכל מקום בו אנו נמצאים וחיים.

הבעיה הקשה של שריפה הינה העשן הרעיל שהיא פולטת, אדם השואף את העשן נפגע, רוב הנפגעים משריפות הינם נפגעי שאיפת עשן, בנוסף לפגיעה בחיי אדם, הנזק הנגרם לרכוש ולטבע משריפות הינו רב.

קיימת חשיבות רבה לכך שבתעשייה, ובמקומות העבודה השונים יהיה ציוד כיבוי מתאים בכדי שהעובדים והשוהים במקום יוכלו לכבות את השריפה באמצעי הכיבוי שקיימים.

בשגרה יש לטפל כראוי במע' הגילוי והכיבוי וכן בציוד הכיבוי, נדרש לקבל מידי שנה אישור מרשות הכיבוי האזורית. שרותי הכבאות בודקים את מכלול הנושאים הרלוונטיים לבטיחות אש.

הדרכת כיבוי אש מסבירה ומלמדת את העובד לגביי ציוד הכיבוי שקיים וכיצד הוא יוכל למנוע התרחשות שריפה ומה עליו להתמודד עם כיבוי שריפה וזאת באמצעים הכיבוי הקיימים במקום העבודה.

סיכום: שריפות אש הינם הבעיה האקוטית ביותר בבטיחות, טיפול מהיר ונכון יוכל לסייע רבות במניעת התלקחות האש ולכיבוי מהיר של השריפה ולהפחתה בנפגעים, ברכוש וטבע.

Call Now Button