• הדרכות בטיחות הינם כלי חשוב ביותר במערך הבטיחות במקומות העבודה בכלל ובכיבוי אש בפרט. מעבר לכך מתקיימות הדרכות בנושא בטיחות בגובה.
 • הכרת הסיכונים הקיימים, לימוד והפקת לקחים מאירועים שקרו יתרמו להבנה, ידע ומודעות.
 • העובדים שקיבלו הדרכה ולמדו את הסיכונים וההוראות יבצעו את עבודתם במינימום סיכונים.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999 מגדירה פעילויות שחובה על המעביד המעביד לבצע, להלן דוגמאות:

 • ימסור לעובד במקום עבודתו מידע עדכני בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה הוא מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד ושל חומר ותהליכי עבודה במקום.
 • מחזיק במקום העבודה יקיים הדרכה בדבר הסיכונים והגנה מפניהם וכן לסיכונים שלהם העובד חשוף בהתאם לצרכי העובד ולפחות פעם בשנה.

ממונה בטיחות בעבודה

מחזיק במקום העבודה יכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות לביצוע תפקידהם כמשמעותם בפרק השני לחוק ובהתאם להנחיות מפקח עבודה ראשי.

חברת "דרור בטיחות" מבצעת הדרכות בטיחות בבית הלקוח וזאת על ידי מדריכי בטיחות מוסמכים בעלי ניסיון וידע. ההדרכה מבוצעת עפ"י דרישות משרד התמ"ת.

ההדרכה מועברת ע"ג מצגת איכותית בליווי סרטונים, תוך עניין רב למשתתפים ובמקצועיות רבה.

להלן רשימת נושאים להדרכות:

 • בטיחות בגובה (ניתן לבצע בבית הלקוח או דרך בי"ס העובד עם החברה)
 • בטיחות אש (מבוצע בכל הרמות ולכל בעלי מקצוע) – הדרכות כיבוי אש,  נחשבת לאחת ההדרכות החשובות המועברות על ידי המדריכים
 • הדרכות בטיחות בעבודה לאנשי אחזקה, נותני שרותים, משרדים, עובדי שטח וכד'.
 • בטיחות כללית לעובדים בייצור, בשטח, במחסנים, מפעילי מכונות, במשרדים.
 • בטיחות בעבודה עם כימיקלים ומעבדות.
 • הדרכות למנהלים, במפעלים, בתעשיה ברשויות וכד'.
 • הדרכה להפקת לקחים ולימוד מתאונות שקרו וסיכונים קיימים במקום העבודה.
 • הדרכה ולימוד נהלים לשע"ח ותרגול מצבי חירום ע"י כלל העובדים והמנהלים.
 • הדרכות למנהלי בי"ס, גננות סייעות, עבטי"ם ואבות בית.
 • הדרכות ספציפיות בהתאם לדרישות הלקוח, כגון: רעש, ארגונומיה, עובדי ניקיון, מטבח וכד'.
 • קורס נאמני בטיחות בבית הלקוח, (החברה מאושרת להעביר את קורס בהתאם לדרישות אגף הפיקוח).
Call Now Button