ממונה בטיחות בעבודה – חוק הארגון על הפיקוח קובע שבמקום עבודה אשר בו מועסקים 50 עובדים לפחות חובה למנות ממונה בטיחות בעבודה.

"ממונה בטיחות בעבודה" הינו אדם שבהשכלתו הינו טכנאי/הנדסאי לפחות שעבר בהצלחה קורס ממונה בטיחות בעבודה ובסיומו הכין והגיש תוכנית בטיחות בעבודה והגן עליה בהצלחה.

ממונה בטיחות נדרש לבצע מידי שנה 8 ימי כשירות.

חוק הארגון והפיקוח על העבודה מגדיר 19 סעיפים שעל ממונה הבטיחות לבצע, לטפל ולקדם להלן חלק מתפקידיו:

  • לאתר במפעל מפגעי בטיחות ולהודיע למעביד.
  • לוודא קיום התקני בטיחות ולהודיע למעביד
  • לבצע הדרכות בטיחות.
  • להכין נוהלים והוראות בטיחות.
  • הערכות לשע"ח.
  • לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועדכונה.
  • לתחקר תאונות עבודה ולהפיק לקחים.
  • לרכז את כל המידע בנושא תאונות עבודה.
  • לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות ובדיקות תקופתיות לעובדים הרלוונטים.

חב' "דרור בטיחות" מספקת שרותי בטיחות בעבודה הכוללים גם בטיחות בגובה ע"י ממונים על הבטיחות בעלי ניסיון וידע שהינם כשירים ומוסמכים ע"י אגף הפיקוח.

חברת "דרור בטיחות" מספקת שרותי בטיחות חיצוניים בכל תחומי העשייה שקיימים במשק, כגון: מפעלים, מלונות, אולמות, הייטק, בניה, מחסנים, רשויות, גופים ממלכתיים וזאת במקצועיות, באמינות ומתן שרות ברמה גבוהה.

העבודה נעשת בליווי קבוע ומקצועי, בהתאם לצרכי הלקוח ומאופי הפעילות והסיכונים שקיימים במקום העבודה, וזאת בהתאם לכל דרישות אגף הפיקוח כולל מתן מענה, טיפול והדרכות כיבוי אש ורישוי עסקים.

Call Now Button