חוזר מנכ"ל משרד החינוך לנושא בטיחות מגדיר את דרישות הבטיחות הנדרשות במוסד חינוכי (בי"ס, גן). עפ"י דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך לבטיחות, יש לאשר בטיחותית כל מוסד חינוכי אחת לשנה.

חב' דרור בטיחות מבצעת מבדקי בטיחות והדרכות כיבוי אש, הדו"ח נערך על פי דרגות חומרה וזאת לצורך טיפול ותיקון, כמו כן בסיום הבדיקה מתקיימת פגישה עם מנהל/ת ו/או סגנו ו/או נציגו לגבי הממצאים שנמצאו וחומרתם.

לאחר תיקון הליקויים מונפק אישור בטיחות למוסד החינוכי. החברה מעסיקה עורכי מבדק ו/או מנהלי בטיחות מוס"ח מוסמכים שהינם בעלי ניסיון וידע רב.
כמו כן ניתנות הדרכות בטיחות מקצועיות וספציפיות כולל מצגת לבעלי תפקידים הבאים: מנהלי בי"ס, רכזי בטיחות (עבטי"ם) ואבות בית.

ניתן להזמין את החברה לביצוע תחקיר תאונה לצורך הפקת לקחים.

צור קשר לכל למידע נוסף על בטיחות במוסדות חינוך או ממונה בטיחות

Call Now Button