בנובמבר 2008 נכנסו לתוקף תקנות לבטיחות – הבטיחות בעבודות גובה.

להלן עיקרי המשמעויות של התקנה:

 • כל עובד מעל לגובה 2 מטר חייב לקבל הדרכה לפני ביצוע עבודה בגובה.
 • הדרכה תועבר בהתאם לסוגי העבודות הנדרשים (סוגי העבודות ראה בהמשך).
 • תוקף האישור הינו לשנתיים מיום ביצוע ההדרכה.
 • ההדרכה כוללת חומר עיוני ותרגול מעשי.

תקנת הבטיחות בעבודה בגובה מגדירה סוגי עבודות בגובה להלן פרוט:

 1. על סולמות.
 2. מתוך סלים להרמת אדם.
 3. מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים.
 4. בתוך מקום מוקף.
 5. מעל פיגומים נייחים.
 6. מעל גגות.
 7. מעל מבנה קונסטרוקציה.
 8. בטיפול בעצים וגיזומם (עדיין לא קיימת תוכנית לימודים מוגדרת).
 9. בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה (עדיין לא קיימת תוכנית לימודים מוגדרת).

 חב' "דרור בטיחות" מספקת שרותי בטיחות בעבודה ע"י ממונים על הבטיחות בעלי ניסיון וידע שהינם כשירים ומוסמכים ע"י אגף הפיקוח.

חברת "דרור בטיחות" מספקת שרותי בטיחות חיצוניים הכוללים הדרכות כיבוי אש בכל תחומי העשייה שקיימים במשק, כגון: מפעלים, מלונות, אולמות, הייטק, בניה, מחסנים, רשויות, גופים ממלכתיים וזאת במקצועיות, באמינות ומתן שרות ברמה גבוהה.

העבודה נעשת בליווי קבוע ומקצועי, בהתאם לצרכי הלקוח ומאופי הפעילות והסיכונים שקיימים במקום העבודה, וזאת בהתאם לכל דרישות אגף הפיקוח כולל מתן מענה, טיפול והדרכות בתחומי כיבוי אש ורישוי עסקים.

Call Now Button